Stanislav Předota

Stanislav Předota se cíleně věnuje především písňové literatuře. Jeho hlavní předností je schopnost oslovit publikum a na miniaturní ploše písně přirozeně propojit pěvecký projev se sdělením obsahu. 

Ve své interpretaci se neomezuje na známá díla, ale přináší vlastní zajímavé dramaturgie, objevuje neznámé či opomíjené kompozice.
Připomeňme alespoň dramaturgicky koncipovaný příběh Básník a noc sestavený ze Schubertových písní (společně s klavíristkou Petrou Matějovou) a uvedení výběru z Dvořákova přehlíženého písňového cyklu Cypřiše ve vlastní úpravě pro zpěv a smyčcové kvarteto (společně s Vlachovým kvartetem).
Kromě hostování v operách (Národní divadlo Praha) či oratoriích spolupracoval Stanislav Předota s řadou prestižních souborů (Musica Florea, Collegium 1704, Schola Gregoriana Pragensis aj.). Podílel se také na nahrávkách mnoha rozhlasových snímků a řady CD titulů, z nichž mnohé získaly významná ocenění kritiky.

Další informace: www.predota.cz